bilgisayar.info
BİLİŞİM   FİRMALARI   REHBERİ

Grafik
 ANA SAYFA   Tavsiye Et   Site ekle   Kullanım Şartları   İletişim 

KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen Kullanım Şartları, www.bilgisayar.info internet sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak almakta olduğunuz hizmetlere yönelik genel şartları içermektedir. Bu şartların dışında sözlü ya da yazılı bir başka beyan geçerli değildir. Bu internet sitesine girmek veya bu internet sitesi üzerinden sunulan her türlü bilgi, açıklama, yorum, görüntü veya servisten yararlanmakla, aşağıda belirtilmekte olan Kullanım Şartlarının tamamını okuyup anladığınızı ve bu şartların tümünü eksiksiz olarak kabul ettiğinizi, teyid ve taahhüt etmektesiniz.
 1. TANIMLAR
  Aşağıda yer alan tanımlar, Kullanım Şartlarının ayrılmaz parçası olup, bu doküman içerisinde aşağıda belirtilen anlamları ifade etmektedirler.

  SİTE: www.bilgisayar.info internet sitesi ve bu internet sitesi adresinin altında yer internet sayfalarıdır.

  SİTE YETKİLİLERİ: www.bilgisayar.info internet sitesinin sahipleri ile www.bilgisayar.info internet sitesi sahiplerince; SİTE ile ilgili olarak, içerik, idari ya da teknik konularda yetkilendirilmiş kişilerdir.

  KULLANICI: Çeşitli internet araçlarını kullanarak, www.bilgisayar.info internet sitesine erişen, özel veya ticari amaçlarla bu sitede sunulan içeriği doğrudan ya da dolaylı olarak kullanan veya bu sitede yer alan mesaj ya da yorum sayfalarına yazı gönderen her bir gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.

 2. SİTE YETKİLİLERİ, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanım Şartlarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, SİTE´de yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

 3. SİTE YETKİLİLERİ, önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan SİTE´de yer alan her türlü servis ve içerikte değişiklik yapabilir.

 4. SİTE´de yer alan her türlü bilgi, servis ve sair içerik, temin edilebildikleri halleri ile sunulmakta olup; SİTE YETKİLİLERİ´ne herhangi bir sorumluluk yüklemez. SİTE YETKİLİLERİ, T.C. Kanunlarının müsadesi çerçevesinde, SİTE´de yer alan bilgi ve sair içeriğe ilişkin sorumluluktan muaf tutulacaktır. SİTE´de yer alan bilgi veya sair içeriğin kullanımı sonucunda gündeme gelebilecek; doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi her türlü zararlardan ve olası sair masraflardan dolayı SİTE YETKİLİLERİ´nin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

 5. SİTE´de sunulan firma listelerinde yer alan bilgiler, ilgili firmaların faaliyet alanlarına yönelik genel bilgilerdir. SİTE YETKİLİLERİ, bu bilgilerin doğruluğuyla ilgili herhangi bir garanti vermemekte olup, anılan bilgilerin doğruluğu konusunda kesinlikle sorumlu değildir. KULLANICI`nın, bu bilgileri dikkate alarak gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği her türlü tasarruf, bizzat ve sadece KULLANICI`nın kendi sorumluluğundadır. KULLANICI`nın tasarruflarına bağlı olarak KULLANICI`nın veya üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri maddi veya manevi zararlara yönelik talepler karşısında, SİTE YETKİLİLERİ`nin ya da SİTE`ye içerik, idari ve teknik konularda hizmet sağlayan kişi veya kuruluşların, herhangi bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 6. SİTE´de, diğer internet sitelerine linkler ve reklamlar bulunabilir. KULLANICI´nın, SİTE´de linkleri ya da reklamları bulunan internet sitelerine girmesi veya anılan sitelerde sunulan bilgi, içerik, ürün veya hizmetleri kullanması tamamen KULLANICI´nın sorumluluğundadır.

 7. KULLANICI, kendisinin Kullanım Şartlarına uymamasından kaynaklanabilecek; tüm sorumluluk, maddi ve manevi zararları karşılamayı ve SİTE YETKİLİLERİ´ni bu durumlara karşı korumayı taahhüt etmektedir. Kullanım Şartlarının ihlali nedeniyle gündeme gelebilecek; KULLANICI`nın veya üçüncü şahısların her türlü maddi ya da manevi zararlara yönelik talepleri karşında, SİTE YETKİLİLERİ`nin ya da SİTE`ye içerik, idari ve teknik konularda hizmet sağlayan kişi veya kuruluşların, herhangi bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 8. SİTE üzerinden sunulan hizmetlerin, çeşitli idari ya da teknik nedenlerle kesintiye uğraması, gecikmesi veya benzeri durumlar nedeniyle SİTE YETKİLİLERİ hiç bir suretle sorumlu tutulamaz. Ayrıca, SİTE YETKİLİLERİ, SİTE üzerinden sunulan içerik ve servisleri önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın zaman zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir ya da sonlandırabilir.

 9. KULLANICI, SİTE´de yayınlanmakta olan; her türlü bilgi, yorum, resim, grafik, haber, yazı, yazılım, görüntü ve/veya diğer içeriği, SİTE YEKİLİLERİ`nin izni olmaksızın kopyalayamaz ve üçüncü sahışlara doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtamaz.


www.bilgisayar.info

BİLİŞİM FİRMALARI REHBERİ